Čo robí Kubko?

Objavujte spolu s Kubkom svet slov.

Na stránkach tejto knižočky nájdete obľúbeného detského hrdinu v bežných životných situáciách. Každá z nich predstavuje pre deti príležitosť zoznámiť sa so základnými podstatnými menami a slovesami, ktoré sa zároveň učia spájať do dvojslovných viet.

Leporelo trénuje reč a rozvíja slovnú zásobu.

Leporelo má jednoduchú formu, obsahuje krásne ilustrácie a prirodzeným spôsobom zdokonaľuje detskú reč a rozvíja slovnú zásobu..

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.